Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

"Bezpieczne wakacje" - profilaktyczne zajęcia dla młodszych i starszych uczniów

Celem przeprowadzonych zajęć było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku letniego, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na niebezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić podczas pobytu w domu, na wsi, w lesie, nad wodą oraz w górach.

Uczniowie zapoznali się również z modelami bezpiecznych zachowań, sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, celem spotkania było także utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów i wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb bezpieczeństwa- Policja, Straż Pożarna.

Starsi uczniowie placówki zostali dodatkowo poinformowani o prawnych konsekwencjach demoralizacji i łamania prawa. Spotkanie przygotowały Panie: Iwona Krawczak i Joanna Joachimiak.