Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Dzień Edukacji Narodowej

"Nauczyciel - on daje ci przepis na życie,
jak dobry fachowiec i znawca,
pedagog - twój nauczyciel,
przewodnik, opiekun i wychowawca"

W dniu 12 października br. w naszej palcówce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Edward Banasik, Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz emerytowani pracownicy SOSW i Bursy Szkolnej. Słowa podziękowania za trud i pracę, skierowali do nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi: Pan Dyrektor Jerzy Szymczak, Pan Kierownik Edward Banasik oraz Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Dorota Barańska. W imieniu NZOZ MEDAR miłe słowa i kwiaty złożyła na ręce Pana Dyrektora nasza szkolna pielęgniarka - Pani Elżbieta Jamroz. 

Z okazji Dnia Nauczyciela Pan Dyrektor wręczył nagrody nauczycielom naszej placówki za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, natomiast przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  wręczyli nagrodę dla Najlepszego Nauczyciela, wyłonionego w plebiscycie, którym została Pani Joanna Joachimiak - nasz szkolny pedagog. Po części oficjalnej wysłuchaliśmy montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej, klasy gimnazjalnej  i Branżowej Szkoły I stopnia. Na zakończenie uczniowie wręczyli kwiaty i laurki.