Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Turniej Sportowo – rekreacyjny 2017

W dniu 18 września 2017r. na ORLIKU przy I LO w Łęczycy odbył się Turniej sprawności fizycznej. Zawody sportowe dla wychowanków Internatu oraz Bursy Szkolnej zostały przygotowane przez pana Tomasza Kieterlinga

Celem imprezy było promowanie zdrowego stylu życia, wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci z wykorzystaniem zabaw oraz kształtowanie form rywalizacji sportowej z zachowaniem zasady fair-play. Animator przygotował wiele ciekawych gier i zabaw. Można było wziąć udział w różnego rodzaju wyścigach, żonglowaniu piłką, rzutach do celu. Podczas imprezy panowała serdeczna i koleżeńska atmosfera. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Z satysfakcją możemy przyznać, że cel integracji młodzieży poprzez sport został osiągnięty.

Turniej sportowy odbył się pod opieką wychowawców: Tomasza Kowalskiego oraz Eweliny Nowakowskiej.