Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Oddziałowe rady rodziców

w roku szkolnym 2015/2016

ZESPOŁY REWALIDACYJNO_WYCHOWAWCZE

wychowawca: mgr Beata Staniszewska, mgr Jolanta Siwek, mgr Ewelina Kujawa, mgr Andżelika Kowalczyk, mgr Monika Strzelecka

Przewodniczaca: Monika Śledzińska

Zastępca: Anna Wojciechowska


KLASA II A

wychowawca: mgr Alicja Zawadzka

Przewodniczący:

Zastępca:

Skarbnik:

KLASA I-III

wychowawca: mgr Izabela Kubiak

KLASA IV-V-VI

wychowawca: mgr Andżelika Kowalczyk

Przewodnicząca: Magdalena Kreszczuk

Zastępca: Iwona Marciniak

Skarbnik: Ireneusz Błaszczyk

KLASA I -II Gimnazjum

wychowawca: mgr Karolina Kolasa

Przewodnicząca:

KLASA III Gimnazjum

wychowawca: mgr Aleksandra Augustyniak

ZESPÓŁ EDUKACYJO-TERAPEUTYCZNY kl. IV-V-VI

wychowawca: mgr Małgorzata Kulesza

ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY gimnazjum A

wychowawca: mgr Alina Szymanska

ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY gimnazjum B

wychowawca: mgr Aleksandra Gąsińska

Przewodniczący: Agnieszka Kotecka

Zastępca: Anna Chojnacka

Skarbnik: Anna Słomka

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kl. I

wychowawca: mgr Ilona Gródek

Przewodnicząca: 

Zastępca: 

Skarbnik:

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kl. I -III

wychowawca: mgr Monika Strzelecka

Przewodnicząca: Agnieszka Kołodziejska

Zastępca: Danuta Graczyk

Skarbnik: Ewa Bartniak


kl.III ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ-CUKIERNIK

Przewodnicząca: Grażyna Król