Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Diagnoza i Terapia metodą Integracji Sensorycznej (SI)

Co to jest integracja sensoryczna? -

Jako metoda terapii Integracja Sensoryczna (SI) jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Jej autorką była dr Jean Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy. Teoria SI bazuje na wczesnych etapach rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak
i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.

Terapia SI pomaga dzieciom, które:

- doświadczają trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem,
pisaniem, ortografią)
- mają problemy ruchowe (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy,
trudności z utrzymywaniem równowagi)
- nie lubią się uczyć (rodzice mają wrażenie, że dziecko jest "leniwe",
o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę)
- są nadmiernie ruchliwe, mają kłopoty z koncentracją uwagi
- cierpią na nadpobudliwość psychoruchową, ADHD
- są zbyt spokojne, powoli wykonują codzienne czynności
- są nadwrażliwe lub zbyt mało wrażliwe na bodźce - wzrokowe, słuchowe, dotykowe
- są nadwrażliwe na ruch (negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna)
- doświadczają trudności w mówieniu (niewyraźna mowa, opóźnienia rozwoju mowy)


Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI.
Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.