Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Oferta

Oferta

Oferta edukacyjna

Zespołu Placówek

Edukacyjno - Wychowawczych

w Łęczycy

 

ul. Kaliska 13

99 – 100 Łęczyca ,

 

tel. 24 – 388 36 00;   24 - 721 35 85

fax.  24 – 388 36 00,

 

e-mail: sekretariat@zpewleczyca.szkolnastrona.pl

 

strona www: zpewleczyca.szkolnastrona.pl

 

 

­Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy od ponad 40 lat kształci uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Od 2009 roku w skład ZPE-W wchodzi Bursa szkolna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łęczyckiego.Dla naszych uczniów przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną, rehabilitacyjną oraz opiekuńczo-wychowawczą:

1. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

2. Przedszkole specjalne.

3. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

4. Szkoła Podstawowa:

- klasy I-III i IV-VIII,

- zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

5. Gimnazjum:

- klasy II-III,

- zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepelnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach:

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

- cukiernik.

 

7. Branżowa Szkoła I-go stopnia w zawodach:

   - mechanik pojazdów samochodowych

   - cukiernik

 

8. Szkoła Prysposabiająca do Pracy dla absolwentów gimnazjum z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

9. Internat dla dzieci i mlodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

 

10. Bursa Szkolna dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu łęczyckiego.

 

11. Świetlica szkolna.

 

12. Biblioteka.

 

 

Ponadto oferujemy:

 

- dla uczniów ZSZ praktyczną naukę zawodu w CKP Piątek oraz CKP Łęczyca,

 

- dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dwoma busami z terenu całego powiatu,

 

- w internacie i w bursie pokoje 3-4 osobowe, wysoki standard pomieszczeń, smaczne posiłki, całodobowa opieka, miła atmosfera,

 

- dodatkowe zajęcia:

 

  • terapia pedagogiczna,
  • zajęcia korygujące wady postawy,
  • muzykoterapia,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • terapia metodą Integracji Sensorycznej,
  • zajecia korygujące wady mowy,
  • terapia biofeedback,
  • metoda dobrego startu,
  • doradztwo zawodowe.

 

- imprezy i uroczystości o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym,

 

- różnorodne koła zainteresowań,

 

a przede wszystkim wysoko wykwalifikowaną, specjalistyczną kadrę i nowoczesne wyposażenie placówki.

 

 

Pliki do pobrania