Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin wycieczki szkolnej

Regulamin wycieczki szkolnej

 

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

 1. Złożenia w określonym terminie piosemnego oświadczenia rodziców.
 2. Zabrania na wycieczkę aktualne3j legitymacji szkolnej.
 3. Ubrania się w odzież stosowną do waruków i miejsca wyjazdu.
 4. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.
 5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.
 6. Zachowania się w kulturalny sposób.
 7. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.
 8. Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.
 9. Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.
 10. Przestrzegania regulaminu.

W czasie wycieczki zabronione jest:

 1. Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.
 2. Narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych.
 3. Palenie papierosów, picie alkoholu lub zażywanie narkotyków.

Zobowiązanie uczniów

Zapoznałam/em się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.