Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

"Zwiększenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego