Lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

Wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju

Jesteś tu: » Strona główna » O szkole » Wczesne wspomaganie rozwoju

ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

Wczesne wspomaganie to szereg oddziaływań stymulujących rozwój, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń. To także odpowiednie postępowanie wychowawcze mające na celu minimalizowanie trudności dziecka tak, aby uzyskało ono optymalny (potencjalnie osiągalny dla niego) rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.


W naszej Szkole zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działa od września 2009 roku. Systematycznie rośnie  liczba dzieci korzystających z tej formy wsparcia. Pomagamy maluchom, których prawidłowy rozwój na skutek działania różnych czynników został zakłócony.


Pracujemy z dziećmi indywidualnie i grupowo wg ustalonego planu zajęć (każdemu uczestnikowi przysługują dwie godziny na dwoje dzieci z każdym specjalistą w miesiącu).


Realizatorzy zajęć wczesnego wspomagania to młody, dynamiczny i rozwijający się zespół terapeutyczny, czyli: psycholog, logopeda i terapeuta SI.

Terapeuci wspólnie ustalają indywidualny, kompleksowy program terapeutyczny, wspólnie kontrolują czynione postępy - weryfikują programy terapii, udzielają wskazówek dotyczących zasad postępowania i opieki nad dzieckiem.


W zależności od potrzeb rozwojowych naszym podopiecznym proponujemy:

-       zajęcia pedagogiczne (grupowe)

-       zajęcia psychologiczne

-       zajęcia logopedyczne

-       terapię SI

-       zajęcia w Sali Doświadczania Świata

-       zajęcia metodą „Porannego Kręgu"

-       zajęcia metodą Ch. Knill


Wszystkich uczestników zajęć wczesnego wspomagania bacznie obserwujemy i zauważamy, że wczesne wspomaganie:

 • hamuje pogłębianie się niepełnosprawności a czasem nawet pozwala na całkowite ustąpienie niekorzystnych zmian, gdy nie są one jeszcze utrwalone
 • stymuluje rozwój psychiczny, fizyczny i umysłowy
 • pozwala na wykorzystanie potencjału dziecka
 • stwarza kontakty z rówieśnikami
 • wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia (bo małe dzieci mają większą podatność na postępowanie rewalidacyjne i rehabilitacyjne a wefekcie uzyskują szybsze efekty wusprawnianiu)


Rodzicom dzieci umożliwia:

 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy iumiejętności praktycznych
 • opracowanie programu wspierania rozwoju dziecka
 • kształtowanie pozytywnego kontaktu i relacji zdzieckiem
 • instruktaż i poradnictwo w zakresie działań rewalidacyjnych;
 • wsparcie w pełnieniu funkcji rodzicielskich;
Rodzicu,

jeśli chcesz aby Twoje dziecko zostało objęte zajęciami wczesnego wspomagania powinieneś:


 • udać się do Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęczycy ul. Kaliska 13, tel. (24) 721-28-37  i poprosić o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka
 • wraz z opinią udać się do  Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy i złożyć podanie o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma