Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

50-lecie Placówki, Patron Szkoły

Artykuły

Przed nami 50-lecie działalności Placówki

2018-01-27

Placówka edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, istnieje w Łęczycy już od roku 1968. Wielokrotnie zmieniała zarówno lokalizację, jak i formę funkcjonowania, w zależności od zmian ustrojowych i potrzeb środowiska. To jak wygląda dzisiaj to przede wszystkim ogromny wkład pracy wielu osób, ich umiejętności, kreatywności, entuzjazmu i wrażliwości na potrzeby dzieci oraz właścicieli ogromnych serc. Nie sposób ich wszystkich wymienić, ich nazwiska widnieją w materiałach, a także dokumentach zgromadzonych w archiwach i kronikach naszej placówki. W istocie jednak szkoła pozostała taka sama – jest ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości oraz życia wielu osób.

W 2018 roku placówka świętuje 50 - lecie istnienia. Obchody jubileuszu potrwają cały bieżący rok szkolny, a rozpoczęło je ważne wydarzenie, jakim było podjęcie przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 września 2017 roku dwóch znaczących uchwał w sprawie wystąpienia z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę, o nadanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu oraz Bursie Szkolnej w ZPE-W w Łęczycy, imienia Orła Białego. W roku szkolnym 2017/18 realizowany jest harmonogram czynności związanych z pogłębieniem przez dzieci i młodzież wiedzy o patronie, wykonaniem sztandaru oraz przygotowaniem placówki do uroczystości. Kulminacyjne obchody z okazji półwiecza szkoły planowane są na czerwiec 2018 roku.

 

 

Czytaj więcej o: Przed nami 50-lecie działalności Placówki

Zajęcia edukacyjne dla uczniów zet i klas młodszych SP przybliżające sylwetkę orła białego w dniu 28 lutego 2018

2018-03-07

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w dniu 28 lutego uczniowie klas młodszych SP i uczniowie ZET uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przybliżających sylwetkę Orła Białego.

Czytaj więcej o: Zajęcia edukacyjne dla uczniów zet i klas młodszych SP przybliżające sylwetkę orła białego w dniu 28 lutego 2018

Wykonywanie przez uczniów prac plastyczno - technicznych z Orłem Białym

2018-01-25

Biorąc pod uwagę jeden z głównych obowiązków szkoły, jakim jest wychowanie  człowieka, wytrwale dążącego do osiągania szczytnych celów, dumnego z własnych osiągnięć i dokonań przodków, zdecydowano, że wzorem dla uczniów naszej szkoły będzie symbol narodowy- Orzeł Biały. Ten piękny ptak o mocnych skrzydłach, kojarzący się z wolnością, odwagą, wzniosłością idei, wiarą, optymizmem i siłą fizyczną stał się inspiracją dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Wykorzystując różnorodne techniki plastyczne przedstawiono ciekawe wizje orła. Uczniowie zainteresowali się znaczeniem symboli naszej państwowości i aktywnie poszukują wiedzy o Orle Białym, jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa i naszej szkoły.

 

Czytaj więcej o: Wykonywanie przez uczniów prac plastyczno - technicznych z Orłem Białym

Wspólny wniosek organów statutowych placówki, do organu prowadzącego, w sprawie nadania imienia

2018-02-07

W dniu 11 grudnia 2017r. Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy złożył do Rady Powiatu w Łęczycy wspólny wniosek organów statutowych placówki, o nadanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Łęczycy, wchodzącemu w skład ZPE-W w Łęczycy, imienia Orła Białego  oraz o nadanie Bursie szkolnej w Łęczycy, wchodzącej w skład ZPE-W w Łęczycy, imienia Orła Białego.  

Czytaj więcej o: Wspólny wniosek organów statutowych placówki, do organu prowadzącego, w sprawie nadania imienia

Rada Rodziców podejmuje uchwałę w sprawie nadania SOSW w Łęczycy i Bursie Szkolnej w Łęczycy imienia Orła Białego

2018-01-27

Wybór patrona szkoły, to sprawa bardzo dużej wagi.  Bierze w nim udział cała społeczność szkolna wraz z rodzicami. W związku z tym, na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r. Rada Rodziców Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Łęczycy, podjęła uchwałę w sprawie nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Łęczycy i  Bursie Szkolnej w Łęczycy imienia Orła Białego. Na tej podstawie Dyrektor placówki, zwrócił się do organu prowadzącego z wnioskiem o nadanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu w ZPE-W w Łęczycy oraz Bursie Szkolnej w ZPE-W w Łęczycy imienia Orła Białego.

 

Czytaj więcej o: Rada Rodziców podejmuje uchwałę w sprawie nadania SOSW w Łęczycy i Bursie Szkolnej w Łęczycy imienia Orła Białego