Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Program ,,Za życiem"

Program ,,Za życiem"

Artykuły

ZPE- W w Łęczycy wiodącym ośrodkiem koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczym w Powiecie Łęczyckim

2018-02-08

Ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy w Powiecie Łęczyckim

2018-02-07

Starosta Łęczycki wskazał Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy, jako placówkę w powiecie łęczyckim, pełniącą funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.  Głównym zadaniem działań ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych jest jednym z działań realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

 

Do zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej        i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

   a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

   b) prowadzenie akcji informacyjnych,

 

Czytaj więcej o: Ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy w Powiecie Łęczyckim

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"

2018-02-13

W grudniu 2017r. dokonano rozeznania potrzeb wśród dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i przydzielono odpowiedni rodzaj zajęć. Zorganizowano i przeprowadzono 96 godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 29 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli i specjalistów: psychologa, terapeutę mowy, terapeutę integracji sensorycznej, terapeutę terapii pedagogicznej i terapii behawioralnej. Zajęcia prowadzone były w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Knillów i komunikację metodą Makaton. 

Czytaj więcej o: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"

Doposażenie pracowni specjalistycznych

2018-02-13

W grudniu, na potrzeby prowadzonych zajęć, zakupiony został  sprzęt specjalistyczny. Doposażono salę do terapii integracji sensorycznej, salę   do terapii pedagogicznej i terapii słuchowej. Zakupione zostały m.in. podwiesie i huśtawki do sprzętu integracji sensorycznej, tunel sensoryczny, deskorolka, piłki skoczki, ścieżki sensoryczne, laptop oraz specjalistyczne oprogramowanie: „Przedszkolak na start” i „Gotowość szkolna”,  klocki konstrukcyjne, puzzle logiczne, zgadywanki obrazkowo – dźwiękowe, tabliczki do ćwiczeń oburącz oraz układanki do ćwiczeń pamięci, koncentracji uwagi i klasyfikacji, sortowania oraz dobierania podobieństw i wyszukiwania różnic. Zakupiono również stoliki szkolne do sali terapii pedagogicznej i sprzęt terapeutyczny FORBRAIN do terapii słuchowej. 

Czytaj więcej o: Doposażenie pracowni specjalistycznych

Pomoc uczennicom w ciąży - działanie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

2018-02-13

W grudniu 2017r. Internacie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy przygotowanych zostało i wyposażonych 5 jednoosobowych pokoi  dla uczennic w ciąży. Pokoje zostały wyremontowane, odmalowane, wymieniona została wykładzina podłogowa, zamontowano nowe karnisze, rolety  i zawieszono firany. Każdy z pokoi został wyposażony w komplet mebli składający się z: komody, regału, półki i szafy, biurka z fotelem,  tapczanu i stolika z dwoma krzesłami oraz radia i lodówko – chłodziarki. Zakupiono też do każdego z pokoi komplet pościeli. Przygotowane pokoje zapewniają maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia przez nią dziecka.

Czytaj więcej o: Pomoc uczennicom w ciąży - działanie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"