Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Władze samorządu szkolnego w ZPEW w Łęczycy w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

 

w roku szkolnym 2018/2019

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego -

mgr Elżbieta Gajewicz-Kubiak,

mgr Monika Strzelecka

 

 

PRZEWODNICZĄCA:Monika Karbowiak

ZASTĘPCA: Natalia Bochenek

SEKRETARZ/SKARBNIK:Dominika Szymańska

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin.

3. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,

w szczególności dotyczących praw i obowiązków ucznia.

5. Uczniowie mają prawo do wyboru nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

a w porozumieniu z opiekunem do redagowania gazetki szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.