Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych do terapii pedagogicznej

                                                                                                  Łęczyca, dn. 28.11.2017r.

   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

1. Zamawiający  Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy 

                                               (nazwa zamawiającego)

Zaprasza do złożenia ofert na:

Na dostawę sprzętu do terapii pedagogicznej dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych  w Łęczycy.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup sprzętu do terapii pedagogicznej. Zestaw powinien składać się z następujących elementów:

 

1.Komputer przenośny

         Wymagania techniczne:

 • System operacyjny: Windows 8.1 lub10 wersja 64 bit.
 • Pamięć RAM: 4-8 GB
 • Procesor: od 2x2,3 GHz
 • Napęd optyczny CD-ROM
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością min.1024x768
 • Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, port USB 2.0
 • Mikrofon i interfejs foniczny dołączone do zestawu

 

2. Pomoce dydaktyczne

 • „Przedszkolak na start” – pakiet multimedialny
 • „Edu Sensus Gotowość szkolna” – pakiet multimedialny
 • Gry edukacyjne z serii Klik: „Wyspa tajemnic”, „Wielki pościg” , „Wehikuł czasu”
 • Drewniana ósemka
 • Logiczne puzzle – orientacja przestrzenna
 • Logiczne puzzle – rozmiary
 • Plastikowe patyczki konstrukcyjne
 • Puzzle magnetyczne – Ubrania
 • Puzzle magnetyczne – Farma
 • Puzzle magnetyczne – Samochody
 • Piramida z krążków do sortowania
 • Piramida z klocków na podstawce do sortowania – min 25 klocków
 • Układanka – odkrywam koło
 • Układanka – odkrywam kwadraty i trójkąty
 • Domino 5 zmysłów
 • Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (książka)
 • Puzzle – 4 pory roku
 • Gra „Pamięć dźwiękowa”
 • Zagadki obrazkowo-dźwiękowe „Dźwięki naszego otoczenia” (książka +płyta CD)
 • Bajki – słuchaj i układaj obrazki (historyjki obrazkowe +płyta CD)
 • Loteryjka dźwiękowa
 • Odgłosy przyrody (książka + płyta CD)
 • Pory roku – loteryjka
 • Drewniane magnetyczne kształty z białą planszą
 • Układanka obrazkowa – symetria
 • Znajdź różnice – zdjęcia/plansze
 • Puzzle duże – Wieś
 • Puzzle – Podwórko 
 • Gra zręcznościowa „Osiołek”
 • Gra „Pamięć – litery”
 • Gra „Pamięć – słowa”
 • Gra „Pamięć 3 D”
 • Gra - Szeregi i relacje - Symultaniczne i sekwencyjne strategie uczenia się
 • Gra ludo logik
 • Tabliczki do ćwiczeń oburącz (6 szt. o różnych wzorach – jabłka, ptaszki, choinki, trójkąty, labirynt, gwiazdki)
 • Kolorowe szlaczki – plansze wielokrotnego użytku
 • Klocki konstrukcyjne sześciany
 • Klocki konstrukcyjne siatka
 • Układanka obrazkowe połówki
 • Logiczne układanki
 • Układanka – sortowanie  klasyfikacja

 

3. Termin realizacji zamówienia  -  grudzień 2017r.


4. Okres gwarancji  -  36 miesięcy

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty - Sekretariat Zespołu Placówek Edukacyjno –

    Wychowawczych w Łęczycy , ul. Kaliska 13  do dnia 04.12.2017r.

 

6. Warunki płatności – przelew po wystawieniu rachunku .

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami  -  dyr Jerzy Szymczak.

 

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku

    polskim.

9.Kryteria oceny ofert  - cena 100%

 

Uwaga : Ofertę należy przedłożyć do dnia 04.12.2017r.

10. Kryterium oceny ofert – cena 100%

11. Treść oferty:
11.1. Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………….

11.2. Adres wykonawcy ………………………………………………………………………...

11.3. NIP ………………………………………………………………………………………..

11.4. Regon ……………………………………………………………………………………..

11.5. Nr rachunku bankowego ...………………………………………………………………..

11.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
         Cenę netto …………………………… zł (słownie złotych …………………………..…

         .............................................................…………………………………………………...)

         Podatek VAT ………………………… zł (słownie złotych ……………………………..

         .............................................................………………………………………….……......)

         Cenę brutto …………………………… zł (słownie złotych ………………….…….…...

         .............................................................…………………………………………………...)

11.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

11.8. Termin realizacji zamówienia…………………………………………………………….

11.9. Okres gwarancji………………………………………………………………….…….....

11.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia …………………………….……...

11.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

                                                                                                         

 

dnia ………………                                                       . ……………………………………… 

 

                                                                                                      pieczątka i podpis

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych do terapii pedagogicznej
Data utworzenia:2017-11-29
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:53
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian