Wyniki naboru

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
Referent ds. administracyjno – gospodarczych

w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy

 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowaczych w Łęczycy informuje, 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana 


Pani Aneta Nowicka zamieszkała w Łęczycy

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono  osobę, która spełniła wymagania formalne i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała akceptację Komisji Kwalifikacyjnej do podjęcia pracy na stanowisku referent ds. administracyjno - gospodarczych.

                                                                                                        Dyrektor ZPE-W w Łęczycy

                                                                                                               Jerzy Szymczak 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Wyniki naboru
Data utworzenia:2015-01-05
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Dokument wyświetlono:278
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian