Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Majówka Zdrowia

W dniu 19 maja 2015r. na ORLIKU przy I LO w Łęczycy odbyła się Majówka Zdrowia na sportowo. Wzięły w niej udział dzieci i młodzież trenująca na licealnym ORLIKU z łęczyckich Szkół Podstawowych oraz wychowankowie ZPE-W (Internat) w Łęczycy pod opieką wychowawców Katarzyny Antczak, Anny Churas, Eweliny Nowakowskiej, Sylwii Olczak.

Celem imprezy było promowanie zdrowego stylu życia, wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci z wykorzystaniem zabaw oraz kształtowanie form rywalizacji sportowej z zachowaniem zasady fair-play. Animatorzy przygotowali wiele ciekawych gier i zabaw. Można było wziąć udział w różnego rodzaju wyścigach, żonglowaniu piłką, rzutach do celu. Podczas imprezy panowała serdeczna i koleżeńska atmosfera. Wszyscy uczestnicy sportowej Majówki Zdrowia otrzymali atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.