Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Trójki klasowe


Trójki klasowe
w roku szkolnym 2017/2018klasa III A

wychowawca: mgr Alicja Zawadzka

Przewodniczący:
Zastępca:

klasa I A
wychowawca: mgr Karolina Kantyka

Przewodniczący:
Zastępca:klasa I-III

wychowawca: mgr Andżelika Kowalczyk

Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:

 klasa IV- VII

wychowawca: mgr Elżbieta Gajewicz-Kubiak

Przewodniczący: 

Zastępca: 

gimnazjum klasa II-III
wychowawca:mgr Małgorzata Gajda
Przewodnicząca:
Zastępca:
Skarbnik:


kl. V-VII um.

wychowawca: mgr Dorota Pawłowska


Kl. IV um.
wychowawca
mgr Aleksandra Gąsińska
Przewodniczący:

Zastępca:
 
szkoła przysposabiajaca do pracy kl. II
wychowawca: mgr Alina Szymańska

Przewodniczący:
Zastępca:


szkoła przysposabiaja do pracy kl. II i III
wychowawca mgr Ilona Gródek
Przewodniczący:
wychowawca:
Zastępca:
Skarbnik:

szkoła przysposabiająca do pracy kl.I i III
wychowawca: mgr Monika Strzelecka
Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:
branżowa szkoła I stopnia-  kl.I cukiernik, mechanik 
wychowawca: mgr Marlena Andrzejczak
Przewodnicząca:
Zastępca:
Skarbnik:zasadnicza szkoła zawodowa kl.II i III cukiernik, i III monter
wychowawca: mgr Renata Śliwka
Przewodnicząca:
Zastępca:
Skarbnik: