Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Indywidualna terapia logopedyczna

Celem zajęć logopedycznych prowadzonych w ramach projektu jest podniesienie poziomu zdolności do porozumiewania się dzieci autystycznych.

Priorytetem dla logopedy prowadzącego zajęcia jest nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dziećmi oraz wzbudzenie w nich motywacji do komunikowania się z otoczeniem, a także stworzenie okazji do samostanowienia o sobie. Ponadto na zajęciach rozwijana jest umiejętność dzieci w zakresie rozumienia języka, kształtowana zdolność w zakresie ekspresji językowej, poprzez respektowanie wyborów dziecka, nadawanie znaczenia komunikatom werbalnym oraz niewerbalnym, modyfikację zachowań nietypowych. Na zajęciach logopedycznych rozwija się także umiejętność współuczestniczenia w dialogu, tj. budowanie wspólnego pola uwagi, wymianę komunikatów na bazie umiejętności dziecka,  natychmiastowe naśladownictwo, kształtowanie umiejętności zauważania partnera interakcji. W trakcie terapii wywołuje się również spontaniczne artykulacje, usprawnia tor oddechowy i narządy artykulacyjne, usprawnia percepcję słuchową.

W ten sposób na zajęciach logopedycznych próbuje się dotrzeć do wewnętrznego językowego świata dzieci autystycznych, wspierając tym samym  jego rozwój poznawczy oraz społeczno-emocjonalny. 

                Dzieci objęte projektem bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, gdzie stwarzane są warunki do dobrej zabawy, poprzez którą uczą się i podejmują nowe zadania.

Zajęcia logopedyczne prowadzone z dziećmi dostosowane są do ich wieku, możliwości i potrzeb, a także zainteresowań małego człowieka. Wykorzystywane są skuteczne metody pracy, dzięki czemu spotkania są ciekawe i atrakcyjne. Ćwiczenia odbywają się indywidualnie, w przyjaznej dziecku atmosferze. Logopeda współpracuje z psychologiem, pedagogiem i terapeutą SI, dzięki czemu posiada możliwość globalnego spojrzenia na każdy problem związany z dzieckiem, a także kompleksowej pomocy zarówno w sferze mowy jak i rozwoju.