Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / O szkole / Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej  jest  wprowadzeniem  uczniów w świat wiedzy z uwzględnieniem ich harmonijnego  rozwój intelektualnego, etycznego , emocjonalnego,  społecznego  i fizycznego.

 

Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

2) II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

  • przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;  
  • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: czytanie, myślenie matematyczne , myślenie naukowe , umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,  umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji, umiejętność uczenia się ,  umiejętność pracy zespołowej.

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej  jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Uczniom  stwarzane są  warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. Uczniom z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.