Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kolejna konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół powiatu łęczyckiego

Po raz kolejny,  w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy, odbyła się konferencja metodyczna z cyklu „Sieć współpracy i samokształcenia”,  dla nauczycieli szkół powiatu łęczyckiego.

W dniu 12 czerwca br. konsultanci  z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu przeprowadzili w ZPE-W w Łęczycy szkolenia z zakresu nowej podstawy programowej, jaka będzie obowiązywała w  szkole podstawowej od roku szkolnego 2017/2018. Szkolenia obejmowały następujące zakresy: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, geografia, informatyka, technika oraz  historia.

Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli.